Anti-Teek
Kwalitatieve buitenkleding
NEN-8333 normering
Unieke impregnatie
Alles voor jouw avontuur
Gratis verzending vanaf €35,- & retour
middensectie-cat-4

Behandeling ziekte van Lyme

Nadat een tekenbeet ontdekt is, is het noodzakelijk om de gehele teek te verwijderen met bijvoorbeeld een tekenpincet. Zorg er voor dat de teek in zijn geheel verwijderd wordt. Ook een niet goed verwijderde teek kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Het is belangrijk dat de ziekte van Lyme snel wordt vastgesteld. Hoe eerder de ziekte wordt vastgesteld hoe beter de behandeling zal aanslaan. De ziekte van Lyme is een bacteriële infectie en wordt daarom behandeld met een antibiotica.

Huisarts

Na een tekenbeet dient de teek direct in zijn geheel verwijderd te worden. Er kan een rode kring op de huid ontstaan. Wanneer er binnen drie maanden na de tekenbeet klachten ontstaan als hoofdpijn koorts en spierpijn (griepachtige verschijnselen) dan is het belangrijk om te huisarts te bezoeken. Deze schrijft dan een antibiotica voor. Wanneer er geen kring rondom de beet is ontstaan en er wel klachten zijn, kan de huisarts een bloedonderzoek doen om een diagnose te stellen.

Na behandeling met een antibiotica is men niet immuun voor de ziekte van Lyme. Deze kan dus nogmaals optreden.

erythena-migrans
afbeelding-wat-is-cumanda-?

Bloedonderzoek ziekte van Lyme

Om vast te stellen of een patiënt besmet in met de ziekte van Lyme, besluit de huisarts soms om een bloedonderzoek te doen na een tekenbeet. Dit wordt eigenlijk alleen gedaan als de huisarts een vermoeden heeft dat bepaalde klachten voortkomen uit de ziekte van Lyme.

Wanneer wel een bloedonderzoek doen?

Wanneer een teek verwijderd is van het lichaam, wil dit nog niet gelijk zeggen dat de klachten ophouden. Er kan een rode plek op de huid ontstaan en deze kan vervelende gevolgen hebben, zoals hoofdpijn, koorts en spierpijn. Het is echter nog veel vervelender als er na de beet geen rode plek op het lichaam is ontstaan, maar er wel klachten zijn. Klachten als verlamming van de gezichtsspieren, heftige pijn in de armen of benen, dubbelzien, krachtsverlies in de benen, pijnlijke gezwollen gewrichten of een neiging tot flauwvallen kunnen voor de huisarts een reden zijn om een bloedonderzoek te doen naar de ziekte van Lyme.

Wanneer niet een bloedonderzoek doen?

Als er na een tekenbeet een erythema migrans (meestal ringvormige rode uitslag) ontstaat, dan is dit het bewijs voor een infectie. Er moet dan geen tijd worden verspild aan het doen van een bloedonderzoek, maar zo snel mogelijk worden overgegaan op een antibioticabehandeling. Hoe langer men wacht met het behandelen van deze teekinfectie, hoe moeilijker het wordt om deze te genezen.

ELISA: Enzym Linked Immunosorgant Assay

De ELISA is één van de twee methoden om een bloedonderzoek te doen naar de ziekte van Lyme. Bij deze test wordt vastgesteld of er antistoffen tegen de bacterie in het lichaam voorkomen. Het komt weleens voor dat de ELISA test een foutieve negatieve uitslag geeft. De test geeft dan aan dat de patiënt niet besmet is met een Lyme infectie, terwijl dit in werkelijkheid wel zo is. De oorzaak hiervan kan zijn dat het niveau van de antistoffen in het bloed nog te laag is. Indien de ziekte in een vroeg stadium is ontdekt, is het verstandig om de test na een aantal weken nogmaals uit te voeren. Een foutieve positieve uitslag is ook mogelijk. In zo’n geval geeft de test aan dat de patiënt wél besmet is met de ziekte van Lyme, terwijl dit niet zo is. Het is daarom verstandig om ook andere testen toe te passen bij de diagnose.

IFA: Indirect Immunofluorescent Assay

Ook bij een IFA-onderzoek wordt er onderzocht of er zich antistoffen in het bloed bevinden tegen de Lyme bacterie. IFA is echter minder nauwkeurig dan ELISA en wordt alleen gebruikt als de ELISA-test niet voorhanden is.

Problemen bij bloedonderzoek

Door verschillende oorzaken kan bloedonderzoek om de ziekte van lyme vast te stellen negatief beïnvloed worden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de infectie zeer recent is, waardoor de immuunrespons nog niet op gang is gekomen en er dus nog geen antistoffen in het bloed zijn te ontdekken. Een ander probleem is dat er vaak maar op één bacterie wordt gecontroleerd, terwijl er meer dan driehonderd zijn.

middensectie-cat-2

Is de ziekte van Lyme te genezen?

De ziekte van Lyme is een bacteriële infectie die opgelopen kan worden na een beet van een teek. De ziekte brengt verschillende klachten met zich mee en kan in zeer zeldzame gevallen zelfs dodelijk zijn. Gelukkig is de ziekte goed te behandelen en daardoor genezen de meeste mensen wel van deze ziekte.

Teek snel verwijderen

Als u een teek vindt op uw lichaam, is het belangrijk om het beestje zo snel mogelijk te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld met een tekenpincet. Hoe eerder de teek wordt weggehaald hoe beter, want de teek heeft dan minder tijd om eventuele bacteriën over te brengen. De teek moet in zijn geheel worden verwijderd, want ook teken die niet goed zijn verwijderd kunnen de ziekte van Lyme overbrengen.

Behandeling ziekte van Lyme met antibiotica

Wanneer de ziekte van Lyme wordt vastgesteld door de huisarts, wordt vrijwel altijd gekozen voor een behandeling met antibiotica. Deze antibioticakuur is meestal voldoende om de ziekte van Lyme te genezen.

blog-teek

Voor naast de antibiotica

Om de bacteriën zo snel mogelijk te stoppen en de klachten te verminderen, worden bij de ziekte van Lyme soms ook andere geneesmiddelen gebruikt naast de antibiotica. Samento, Banderol en Cumanda druppels hebben vaak een positieve werking op Lyme-patiënten en kunnen prima ter aanvulling van de antibiotica worden gebruikt.

middensectie-cat-3

Is de ziekte van Lyme natuurlijk te genezen zonder antibiotica?

Bij het herkennen van de ziekte van Lyme wordt door artsen altijd een antibioticakuur voorgeschreven om de ziekte te genezen. In de meeste gevallen is de antibiotica voldoende om de bacteriën in het lichaam te doden en de ziekte dus te genezen. Deze behandelingswijze lijkt op dit moment dus het meest geschikt bij Lyme, maar dat komt ook omdat de meningen van wetenschappers sterk uiteen liggen over Lyme natuurlijk genezen. Er is nog veel meer onderzoek nodig om te kunnen bevestigen of antibiotica de enige behandeling is tegen Lyme. Wellicht dat het in de toekomst mogelijk is om de ziekte van Lyme ook op andere manieren te genezen, zonder daarbij antibiotica te gebruiken.

Lyme natuurlijk genezen

Als de ziekte van Lyme in een vroeg stadium wordt opgemerkt, dan is een antibioticakuur meestal voldoende om te genezen. Antibiotica helpen echter niet altijd. Als de ziekte van Lyme namelijk pas in een laat stadium wordt opgemerkt, is de kans groot dat de bacteriën al dieper in het lichaam zitten. Deze bacteriën kunnen daardoor niet meer bereikt worden door de antibiotica. Een antibioticakuur werkt in dat geval alleen maar averechts, waardoor de klachten toenemen. In dat soort gevallen zoeken patiënten vaak naar een alternatief voor de antibiotica. Die is er helaas niet, maar er wordt wel veel onderzoek gedaan naar Lyme natuurlijk genezen. Er zijn bijvoorbeeld positieve resultaten geboekt bij een natuurgeneeskundige therapie, waarbij extract uit de wortel van de Kaardebol wordt gebruikt als geneesmiddel tegen de ziekte van Lyme. Er bestaan daarnaast ook verschillende therapieën die zich richten op het lichamelijke herstel van patiënten met de ziekte van Lyme. Lyme natuurlijk genezen komt met behulp van deze onderzoeken en therapieën steeds dichterbij.

afbeelding-blog-wat-is-doxycycline-?

Alternatieve geneeswijzen bij Lyme

Het is niet bewezen dat er duidelijke alternatieven zijn voor de behandeling met antibiotica, maar er zijn wel een aantal middelen die als aanvulling zouden kunnen helpen om klachten te verminderen. Geneesmiddelen als Samento, Banderol en Cumanda worden vaak gebruikt bij Lyme. Deze druppels werken stimulerend en bevorderen het doden van de bacteriën in het lichaam.

middensectie-cat-2

Welke antibiotica helpen bij de ziekte van Lyme?

Omdat de ziekte van Lyme een bacteriële infectie is, wordt de ziekte bestreden met antibiotica. Een antibioticakuur van dertig dagen zou volgens de richtlijnen van de CBO voldoende moeten zijn om de Lyme-bacteriën in het lichaam te doden, maar in de meeste gevallen is een kortere kuur ook al genoeg om te genezen. Dit heeft echter wel te maken met het stadium waarin de bacteriële infectie zich bevindt. Hoe eerder de ziekte van Lyme wordt herkend, hoe beter en sneller de patiënt kan worden genezen.

Na het vaststellen van de ziekte van Lyme wordt er in de meestal gekozen voor een behandeling met de antibiotica doxycycline, tweemaal daags 100 mg voor een duur van tien dagen. In sommige gevallen wordt er voor een behandeling met amoxicilline gekozen. Deze antibioticakuur wordt vooral aanbevolen voor kinderen die niet ouder zijn dan negen jaar.

Het probleem bij de ziekte van Lyme is dat een antibioticakuur niet altijd helpt. Antibiotica helpen vaak wél als de lyme-infectie nog in een beginstadium verkeert, maar als de ziekte van Lyme in een laat stadium wordt herkend dan heeft behandeling met antibiotica minder effect. Soms is het zelfs zo dat het antibioticum een negatief effect heeft op het lichaam, waardoor patiënten nog meer gekweld worden. Er wordt om die reden ook gezocht naar een alternatief voor de antibioticakuur. Er wordt veel onderzoek gedaan, maar vooralsnog worden er nog geen alternatieven aangeboden.

afbeelding-blog-wat-is-banderol